Bảo dưỡng và thay nhớt miễn phí

Số lần bảo dưỡng và thay nhớt miễn phí
11/04/2015 1:08:55 CH
 

Dòng xe

Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí

Thay nhớt miễn phí 

Thay lọc nhớt, lọc nhiên liệu miễn phí

 

THACO FORLAND

(4 lần) 
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 20.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các xe sử dụng động cơ Yuchai)

 

FLD1000-_220x180.jpg

 
 
 
 

THACO TOWNER

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 25.000
Lần 7: 30.000
Lần 8: 35.000
Lần 9: 40.000
Lần 10: 50.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

Towner-950A-220x180-nonew.jpg

 
 
 
 

THACO OLLIN

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3:10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6:  30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Tại 1.000 km đầu tiên
(Chỉ áp dụng cho các xe sử dụng động cơ Yuchai)

 

Ollin-700B-200-180-nonew.jpg

 

THACO AUMARK

 

icon.jpg

 

THACO AUMAN

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 60.000
Lần 6: 80.000
Lần 7: 100.000
Lần 8: 120.000
Lần 9: 160.000
Lần 10: 200.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

Auman-220x180-C3000.jpg

 

THACO AUMAN FV375 tem GTL

 

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

New_Auman-220x180-FV375.jpg

 (10 lần)  

Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 80.000
Lần 6: 120.000
Lần 7: 160.000
Lần 8: 200.000
Lần 9: 240.000
Lần 10: 300.000
 

SƠ MI RƠ MOOC

(4 lần)
Lần 1: Tháng đầu tiên tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 2: Trong tháng thứ 2 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 3: Trong tháng thứ 12 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.
Lần 4: Trong tháng thứ 24 tính từ ngày mua sơ mi rơ mooc.

Không

Không

 

icon_5.png

 
 
 
 

THACO FRONTIER

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 25.000
Lần 7: 30.000
Lần 8: 35.000
Lần 9: 40.000
Lần 10: 50.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

icon_frontier140.png

 
 
 
 

THACO HYUNDAI

(10 lần)  
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3:10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6:  30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000

Tại 1.000 km đầu tiên

Không

 

220x180-hd360-nonew.jpg

 
 
 
 

Các dịch vụ khác

10/10 3416 bài đánh giá
Hotline: 0904002679