Thông tin xã hội

ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG

Đăng lúc 20:34:40 ngày 10/11/2017 | Lượt xem 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Căn cứ điều 51 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

1. Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng:
- Chứng chỉ an toàn lao động hạng 1: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II;
- Chứng chỉ an toàn lao động hạng 2: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III;
- Chứng chỉ an toàn lao động hạng 3: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV.

2. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng:
- Hạng 1: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp;
- Hạng 2: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống;
- Hạng 3: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II, cấp III.

3. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng: 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.
- 2 bản sao có công chứng bằng đại học, cao đẳng hoặc trung học.
- 2 Bản sao có công chứng chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở hợp pháp cấp.
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng

* Danh mục liên quan: 

Huấn luyện an toàn loa động ngành điện

- Cấp chứng chỉ an toàn lao động ở hải phòng

Dịch vụ giảng dạy an toàn lao động ở hải phòng

- Lớp học an toàn ngành xây dựng ở hải phòng

- Đào tạo an toàn lao động tại hải phòng

Giáo trình an toàn lao động ngành xay dựng tại hải phòng

- Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động ngành xây dựng

Tài liệu an toàn lao động 

Quy trình an toàn lao động 

- Dịch vụ làm chứng chỉ an toàn lao động ngành xây dựng hải phòng

 - Hải Phòng, Hàn nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Cao bằng, Bắc cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình

 


Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn:

10/10 3416 bài đánh giá
Hotline: 0904002679